Werkgebieden

Particuliere woonhuizen

Een woning is de basis van ons leven. Het huis is een thuis van waaruit je leeft en weer tot rust komt van werken, winkelen, sporten en andere maatschappelijke activiteiten.

Daarom staat in onze ontwerpen de mens centraal: de mens die bovenal woont, maar ook werkt, rust of speelt. Met mijn ontwerpen wil ik de mens een plek geven waarin hij zich geborgen en thuis voelt. Een plek van vertrekken en terugkeren. Woningen die niet alleen vertrouwd voelen, maar ook vertrouwd ogen.

De beleving van onze huizen wordt vooral bepaald door schaal- en maatverhoudingen , de looproute van de bewoner, de ruimtelijkheid en lichtinval. De relatie tussen binnen- en buiten en de architectonische vormgeving is bepalend voor het beeld van zowel binnen als buiten. Een woning is als een maatpak, voor de verschillende seizoenen en voor de verschillende momenten van de dag. De individuele woning is als een verhaal, een uitdrukking van het karakter van de bewoner.

Seriematige woningbouw

Door het schaalniveau is het ontwerpen van seriematige woningen ook een stedenbouwkundige opgave.

De opgave hier is om een optimum te vinden voor de herhalende wooneenheid en individuele expressie van een woning. Door de schaal van de opgave krijg je de kans om een stedelijk ensemble te creëren.

Door de strakke constructieve kaders en stringente bouwbesluiteisen is het de uitdaging om een passende plattegrond van de woning te maken.