Particulier opdrachtgevers

Particuliere opdrachtgevers hebben vaak geen ervaring met het bouwproces. Mijn bureau kan, naast het maken van het ontwerp, ook de overige onderdelen van dit proces op zich nemen: het maken van een financieel overzicht, het onderhouden van contacten met gemeentelijke instanties (bouw- en woningtoezicht, brandweer, welstand), het maken van technische tekeningen, het indienen van de bouwaanvraag incl. berekeningen, schrijven van het bestek, het selecteren van aannemers, het afsluiten van het contract met de aannemer en het begeleiden van de bouw. De opdrachtgever kan stapsgewijs de opdracht verlenen.